μινυρίζω

(Α μινυρίζω)
1. παραπονιέμαι με σιγανή φωνή, σιγοκλαίω, κλαψουρίζω («εμινύριζεν ακόμη η θρηνώδης φωνή τού βρέφους», Παπαδ.)
2. τραγουδώ με σιγανή φωνή, σιγοτραγουδώ («ὅδ' αὖ μινυρίζων δεῡρό τις προσέρχεται», Αριστοφ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η λεξιλογική ομάδα μινυρός, μινυρίζω, μινύρομαι συνδέεται άμεσα με εκείνην τών κινυρός «θρηνώδης, γοερός», κινυρίζω, κινύρομαι «θρηνώ, οδύρομαι» (βλ. λ. κινυρός). Το λατ. minurrio «κλαψουρίζω» πρέπει να είναι δάνειο από την ελλ. σχηματισμένο κατά τον τύπο τού ligurrio (πρβλ. επίσης λ. μύρομαι)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μινυρίζω — complain in a low tone pres subj act 1st sg μινυρίζω complain in a low tone pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίσει — μινυρίζω complain in a low tone aor subj act 3rd sg (epic) μινυρίζω complain in a low tone fut ind mid 2nd sg μινυρίζω complain in a low tone fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυριζόντων — μινυρίζω complain in a low tone pres part act masc/neut gen pl μινυρίζω complain in a low tone pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίζει — μινυρίζω complain in a low tone pres ind mp 2nd sg μινυρίζω complain in a low tone pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίζον — μινυρίζω complain in a low tone pres part act masc voc sg μινυρίζω complain in a low tone pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίζοντα — μινυρίζω complain in a low tone pres part act neut nom/voc/acc pl μινυρίζω complain in a low tone pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίζουσι — μινυρίζω complain in a low tone pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μινυρίζω complain in a low tone pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινυρίζουσιν — μινυρίζω complain in a low tone pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μινυρίζω complain in a low tone pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινύριζε — μινυρίζω complain in a low tone pres imperat act 2nd sg μινυρίζω complain in a low tone imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μινύριζον — μινυρίζω complain in a low tone imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) μινυρίζω complain in a low tone imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.